စီမံကိန်းတည်နေရာ – ပြင်ဘုကြီးကျွန်း၊ ပြင်ဘုငယ်ကျွန်း၊ ခန္တီကျွန်း၊ပလောက်မြို့နယ်ခွဲ၊ ပုလောမြို့နယ်၊ မြိတ်ခရိုင်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

စီမံကိန်းကာလ – ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၂ မတ်လအထိ

အဓီကဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ –

ကမ္ဘာပေါ်တွင်မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသော သစ်မျိုး ၂ မျိုး(မြိုင်ကြီးပင်(Bruguiera hainnesii )နှင့် ကနစိုပင်(Heritiera fomes))ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း

စီမံကိန်းလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့်ကျေးရွာများ –

ပြင်ဘုကြီးကျွန်း – အရှေ့ဘက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ကြပ်ချောင်း၊ ပြင်ဘုကြီး၊ သင်္ကန်းကျဲ၊ ကံမော်ကလေး၊ ဖောင်းတော၊ အထက်ကုန်း။

ပြင်ဘုငယ်ကျွန်း – ပြင်ဘုငယ်၊ မော်ဖျား၊ ဥယျာဉ်ကမ်း။

ခန္တီကျွန်း – ပြင်ကြီး၊ ခန္တီ၊ ကုလားမခေါင်း၊ တောင်ခေါင်းလောင်း။

Inception Workshop in Myeik, District of Tanintharyi Region

Inception Workshop in Myeik, District of Tanintharyi Region

Conduct ground checking and detail survey on existing CCCA area and proposed Protected Public Forest area by regional Forest Department

Conduct ground checking and detail survey on existing CCCA area and proposed Protected Public Forest area by regional Forest Department

Conduct ground checking and detail survey on existing CCCA area and proposed Protected Public Forest area by regional Forest Department

Conduct ground checking and detail survey on existing CCCA area and proposed Protected Public Forest area by regional Forest Department

Consultation meetings between project team and local community

Consultation meetings between project team and local community

Conduct series of meeting with Regional Government authority and officials from the related Departments

Conduct series of meeting with Regional Government authority and officials from the related Departments

Patrolling and maintenance of CCCA area (​Boundary Demarcation, Signboard, etc.)

Patrolling and maintenance of CCCA area (​Boundary Demarcation, Signboard, etc.)

Patrolling and maintenance of CCCA area (​Boundary Demarcation, Signboard, etc.)

Patrolling and maintenance of CCCA area (​Boundary Demarcation, Signboard, etc.)

Observation trip to some villages in Myeik District where conservation of mangrove forests and livelihoods exchanging knowledge of two years practical experience sharing of CCCA practices

Observation trip to some villages in Myeik District where conservation of mangrove forests and livelihoods exchanging knowledge of two years practical experience sharing of CCCA practices

Observation trip from nearby communities to Khanti, Pyin Bu Nge and  Pyin Bu Gyi Islands on mangrove forest conservation through CCCA

Observation trip from nearby communities to Khanti, Pyin Bu Nge and  Pyin Bu Gyi Islands on mangrove forest conservation through CCCA

Observation trip from nearby communities to Khanti, Pyin Bu Nge and  Pyin Bu Gyi Islands on mangrove forest conservation through CCCA

Observation trip from nearby communities to Khanti, Pyin Bu Nge and  Pyin Bu Gyi Islands on mangrove forest conservation through CCCA

Activity 2.4 Producing booklet and poster on mangroves conservation through CCCA

Activity 2.4 Producing booklet and poster on mangroves conservation through CCCA

Activity 3.1 Distribution of seedlings and pigs to selected local poorest family

Activity 3.1 Distribution of seedlings and pigs to selected local poorest family

Activity 3.1 Distribution of seedlings and pigs to selected local poorest family

Activity 3.1 Distribution of seedlings and pigs to selected local poorest family

Activity 3.2 Identify and establish ecotourism site of hard clam area and mangrove endangered species area

Activity 3.2 Identify and establish ecotourism site of hard clam area and mangrove endangered species area

Activity 3.3 Establishment of nursery and conducting enrichment planting and gap planting with valuable local mangrove species restoration measure of mangrove ecosystem

Activity 3.3 Establishment of nursery and conducting enrichment planting and gap planting with valuable local mangrove species restoration measure of mangrove ecosystem

Activity 3.4 Conduct closing workshop participating with parliament members, senior officials from line departments, private sector, CSOs and community

Activity 3.4 Conduct closing workshop participating with parliament members, senior officials from line departments, private sector, CSOs and community

Activity 3.4 Conduct closing workshop participating with parliament members, senior officials from line departments, private sector, CSOs and community

Activity 3.4 Conduct closing workshop participating with parliament members, senior officials from line departments, private sector, CSOs and community