မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောအသင်းသည် Forest Landscape Governance နှင့် ပတ်သက်သည့် Research program တစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နေရာ သုံးနေရာ ခွဲခြားပြီး တွေ့ရှိချက်များကို နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိ လေ့လာဖော်ထုတ် အကြံပြု တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁။        ဧရာဝတီတိုင်း၊ ချောင်းသာဒေသ၊ ဒီရေတော(Tidal zone)
၂။         ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ အင်းလေးဒေသ (Hill zone)
၃။        မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်း ရှင်မတောင်ဒေသ (Dry Zone)
Stakeholder meeting on U To village, Chaung Thar, Pathein Township
Stakeholder meeting on U To village, Chaung Thar, Pathein Township
Stakeholder meeting on Yay Oo village, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Yay Oo village, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Phaung Taw Oo Pagoda, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Phaung Taw Oo Pagoda, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Inn Tain village, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Inn Tain village, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Inle Apex hotel, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Inle Apex hotel, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Mai Thout village, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Mai Thout village, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Yay Pal village, Nyaung ShweTownship
Stakeholder meeting on Yay Pal village, Nyaung ShweTownship