15.1.2020 ရက်နေ့တွင် MFA ရုံးခန်း၌ အထက်ဖော်ပြပါ ကော်မတီတွင် ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးကို နံနက် ၁၀းဝ၀ နာရီမှ ၁၂းဝ၀ နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ကြားထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦး တက်ရောက်ပါသည်။ စဥ္ အမည္ ရာထူး အဖြဲ႕အစည္း ၁ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ Professional Translator Myanmar Forest Association ၂ ဦးျမင့္ဦး Joint Secretary (1) MTE Ex-Employee Association ၃ ဦးသန္းလြင္ Member                     ။ ၄ ဦးေနထြန္းမင္း Chairman Bamboo & Rattan Association ၅ […]