ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် FORESTRY စာစောင်ကို နယ်အသီးသီးမှ ဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါလိပ်စာများတွင် ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါသည်။

၁။ မန္တလေးတိုင်းတွင် ဒေါ်သီတာသန့်( ဦးစီးအရာရှိ)၊ ဖုန်း-၀၉၄၀၁၅၆၀၈၆၃

၂။ မုံရွာမြို့တွင် နိုင်လင်းစာပေ၊ ဖုန်း- ၀၉၄၀၀၅၃၅၉၃၃

၃။ ရန်ကုန်မြို့တွင် လှည်းတန်း IT လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့်တွဲလျက်ရှိ စာအုပ်ဆိုင်။

၄။ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ။

၅။ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောအသင်း(ရန်ကုန်)၊ ဖုန်း-၀၉၄၅၅၄၁၆၄၁၁